12 Februari till 19 Februari: Alla pass inställda

Från 12 Februari till och med 19 Februari är alla pass inställda.

Viktig information

Studion stänger i mitten av mars på grund av omständigheter. Tänk på att utnyttja ditt klippkort innan dess.

Våra yoga kurser och klasser

Alla kan yoga oavsett fysik, ålder eller tidigare erfarenhet. I alla övningar utgår du ifrån din kropp och din dagsform. Det finns inga krav eller prestationer. Vi anpassar alla övningar till dina förutsättningar.

Våra mindfulness kurser och klasser

«Mindfulness means paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally.»
— Jon Kabat-Zinn

Yoga och Mindfulness för företag

En förutsättning för framgång för alla företag är friska, glada, motiverade och energiska medarbetare. Att erbjuda yoga och meditation på arbetsplatsen ger dina medarbetare möjlighet att träna både sina kroppar och sinnen för att därigenom öka deras välbefinnande både fysiskt och psykiskt.
Investera i ditt företags hälsa; det lönar sig!

Om Sunny Corner Yoga

Välkomna till en liten, personlig yoga studio. Våra ledord är kärlek, medkänsla för sig själv och andra samt återhämtning.

Låt oss gå denna stig tillsammans.

Om Mig

Anna-Maria Theodosiou
Grundare och VD på Sunny Corner Yoga.